Reklamačný formulár - popis závad

Kupujúci

Týmto u Vás reklamujem nižšie uvedený tovar s nasledovným popisom závad

Prílohy - obrázky poškodenia

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom - Vyberte jednu z možností

Vrátenie peňazí a zľavu z kúpnej ceny žiadam poukázať nasledovným spôsobom - Vyberte jednu z možností